خاتونِ خیال های ِ نقره ای سلام!

تو مرا نمیشناسی نازنین...

ولی من به لطف پسری از تبار ِ عشق این روزها خوب میشناسمت!

عمق دردی که سینه ات را میسوزاند را نمیدانم و نمیفهمم...

اما خبر دارم این غوغای ِ لعنتی ِ دلت را هیچ بارانی آرام نمیکند!

هیچ دستی زخمِ لحظه هایِ غریبانه ات را مرهم نیست!

هیچ چشمی به دیده یِ درک تورا نمی نگرد!

میدان مریم جان!

میدانم و میفهمم که چقدر خسته ای

که چقدر وامانده ای توی ِ روزهایی که تلخ ،

نه میگذرد... نه تمام میشود

میفهمم شهزاده 

تورا با قلب تا ابد شکسته ات میفهمم!

خاتونکم امروز تمام ِ این حرف ها را نوشتم تا بگویم:

قلب تا ابد ترک خورده ات را بردار و گوشه ای از همین دنیایِ خسته بنشین

و با خاطراتِ رنگی و قشنگِ مرتضی یت زندگی کن!

بگذر از زخمِ زبان هایی که دنیایت را جهنمی از درد و زجر کرده

بگذر و بگذار دنیایِ این نامردمان را به سیاهیِ قلب هایشان!

دلیل ِ زیبایِ عاشقانه هایِ امپراطور...

من تو را گذاشته ام همان گوشه ای از دلم

که صاحبِ صدایِ تا همیشه جاودان را سنجاق کرده ام!!

برایِ بیتابی هایِ پروانه وارت تا لحظه یِ مرگ احترامی غرقِ سکوت قائل خواهم بود.

با احترام و دوستی

"نیاز خاکیــــــ"

 تاريخ : 93/09/01 | 18:4 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
سوگوار رفتنت تمام خاطره هایم

ضجه ضجه درد میشوند...

به خدا رسیدنت مبارک مرتضی پاشایی عزیــــــــــــــــــــزم...

 

پ.ن: مرتضی پاشایی عزیز در دل خاک آرام گرفت

باشد که روح بزرگش در آغوش خدا غرق آرامش باشد.تاريخ : 93/08/26 | 18:9 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
مرتضیِ عزیزم سلام...

حال دلت قشنگ نازنینِ همیشه!

به حال دل شکسته ام نگاه نکن شاهزاده...

حال دلم ابریست

حال دلم غم انگیز است...

به تلخی رفتنت که فکر میکنم پنجه های گرگِ غم قلبم را میفشارد!

آرام زیر لب زمزمه میکنم:

ستایش یعنی دیوونگی ها...

و قطره قطره اشک میشوم رفتنِ دردناکت را!!

حالا تو رفته ای

تو رفته ای و من به جای تمام دعا هایم برای ماندت امشب یک دعا میکنم:

که جای این سکوتِ ممتدِ تلخِ  نبودنت امشب برای خدا بخوانی.

کنار نگاه مهربان خدا بنشینی و از ته دل بخوانی که:

نگران منی به تو قرص دلم...

آه که چه لذتی میبرند فرشته هایی که کنار صدای آسمانیت 

غرق لبخندند!

بخوان امپراطور!

بخوان...

راستی دلم برایت تنگ میشود مرد!

اما چه خوب که دیگر نگرانت نیستم

تورا به دست های مهربان خدا میسپارم.

23/آبان/1393

نیاز خاکیـتاريخ : 93/08/23 | 17:59 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
 

 

گفتم ....
تمام دلخوشی ام این بود که
گفتـــــــــــــــــــــــــــــــــم....
و تمام دردم
اینکه نخواستی بشنوی!

 

 تاريخ : 93/08/05 | 2:13 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
 

 

من تو را حفظ میکنم

از بر میشوم لبخندت را

و توی تمام صورت های خسته ی آدم های شهرم

               نبود لبخندت را درد میکشم...

 تاريخ : 93/08/05 | 1:58 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
 

آنقدر به هوای آمدنت فریاد شدم

                                    و نیامدی

دیگر صدایی نمانده

                        من با نگاهم این روزها داد میزنم برگرد

نکند کور شوم و نیایی...؟

 

پ.ن: به خدا از دلتنگیت گله میکنم نه از تو...

 

 تاريخ : 93/08/05 | 1:43 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
 

 

فکر نبودنت بوی تلخ اضطراب میدهدتاريخ : 93/07/19 | 16:3 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
 

 

ضرب المثل شده ایم...

تو به خنده هایت

        من به اشـــــــــــــک هایم.

 

 

 تاريخ : 93/07/05 | 0:37 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
هرچه دارم از تو دارم...

مثلا:

جنون

آوارگی

دردتاريخ : 93/05/12 | 10:5 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
معادله یِ ساده ایست.

وقتی تو خودت یک دنیایی!

.

.

.

من بی دنیایم

او دنیا دار...

 

پ.ن: بخند به سادگی این معادله عزیزِ این دلِ تا ابد زیرِ آوارِ نداشتنت!تاريخ : 93/05/06 | 6:10 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
سرودنت کار سختی نیست!

عصر باشد...

یک فنجان چای باشد...

قلمی و کاغذی!

.

.

.

تو هم قدری بخند!

به شاعرانه ترین لحن میسرایمت!تاريخ : 93/05/05 | 3:12 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
 

باران بیاید کاش!

تا تر شود این خشک شده

                         چشم هایِ به راهت...

                 تاريخ : 93/05/03 | 22:22 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
 

دستت را به من بده

                 محتاجِ لمسِ بـــــــــــــهارم...تاريخ : 93/05/02 | 0:9 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
گردنِ تو...

دست هایِ من...

یک عمر میتوانم با این خیال چشمانم را ببندم

                                                  و لبخند بزنمتاريخ : 93/04/31 | 18:22 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
نیستی و 

دوازده ماه سال یک فصل است!

نه بهار چشمانتــــ

نه تابستان تنتــــ

نه پاییز تولدتــــ

تمام سال میشود:

                       زمستان نبودنتــــــــــــــــــــــ...

 

 

پ.ن:من سردم است...تاريخ : 93/04/31 | 3:28 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
امشب خدا را به حسی مشترک بین خودم و خودش قسم میدهم

برای تحقق آرزو های تمام مردم دنیا

خدارا به چیزی قسم میدهم که من و خودش عاشقانه دوست داریم

خدا را قسم میدهم به

                           " خنده هایت "تاريخ : 93/04/29 | 22:40 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
 

 

صلابت ضرب المثل ها را شکسته ای!

                                   از دیده رفته ای

                                از دل نمیروی...

 

 تاريخ : 93/04/28 | 22:25 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
 

 

درسته که بودنت دلیل نوشتنم شد!

ولی هیچ چیز باعث ننوشتنم نشد

                                           حتی نبودنت...

 

 

پ.ن:میترسم از صدایِ گنگِ سکوتِ نبودنت!

 

 تاريخ : 93/04/24 | 22:54 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
 

 

چه خوب که میشود برایِ اخم هایت هم شعر گفت!...

 وقتی گره میزنی سایبانِ دنیایم را به هم!

 

 

پ.ن1: ابروهایت سایبان چشمانت سایبان دنیایم...

پ.ن2: به چشمانت بسپار که نیاز از اخم هایت هم شعر میشود!

 

 تاريخ : 93/04/21 | 3:18 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
 

 

خسته ام از دنیا این روزها زیبا!

تو هم نیستی که...

صدایت هم نیست که...

بیچارگی از این بیشتر که خنده هایت هم نیست که...

                                           خستگیم را از یادم ببرد؟

 

 

پ.ن: به خاطر خدا ازم توقع نداشته باش همون نیاز سابق باشم!

 

 تاريخ : 93/04/18 | 0:8 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
 

 

شَبیهِ تو اَم این روزها...

که سَردی به مَن که دوستَت دارَم

که سَردَم به آنکه دوستَم دارَد...

 

 

پ.ن: غیبت هایت زیاد شده زیبا بشکن این غربت غریب غیبت ها را!

 

 تاريخ : 93/04/16 | 15:38 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
 

 

گفته بودم وقتی بیای کوچه را آذین میبندم...

نیامدی!!...

اما من تمام کوچه را آذین بستم

شاید به یمنش برگردی...

 

پ.ن:دلم برایت تنگ است و این ممنوع ترین حس دنیاست!!...

 

 تاريخ : 93/04/13 | 2:34 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
 

 

همین؟

قصه تمام شد؟

چرا اول قصه مان کسی نگفت: " یکی بود و یکی نبود..."

آه زیبا!!...

چه سخت است این روزها بغضی را فرو میدهم که:

"یکی ماند و یکی رفـــتــــــ..."

 

 تاريخ : 93/04/11 | 5:3 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
 

 

لطفا "تو" خوب باش!

بگذار من فقط دلواپس حال بد خودم باشم!!...

 

 

 تاريخ : 93/04/10 | 2:36 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
 

 

من به رسالتِ چشمانت ایمان دارم...

وقتی که از درد میگیریم 

با معجزه یِ نگاهت!

 

 

پ.ن: منتظرِ معجزه ام زیبا!

 

 تاريخ : 93/04/06 | 1:32 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
 

 

تلخ شده ام این روزها!

نه هم طعم قهوه و شکلات تلخ!

    طعم فاصله میدهم:

           " تلخ و گس و سرد"

 

 تاريخ : 93/04/03 | 23:31 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
 

 

پایان قصه را نه من باور میکنم و 

نه کلاغ های خسته ی به هیچ کجا نرسیده...

برگرد و آخر قصه را زیبا تمام کن.

 

 

 تاريخ : 93/04/02 | 15:5 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
 

 

برای توازن ِ دنیا

در برابرِ ِ تمام خنده هایت 

خودم به تنهایی گریه خواهم کرد...

 

بخند نازنین همیشه بخند.

 

 

 تاريخ : 93/04/01 | 21:22 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
 

 

تو فقط بیا

هروقت که خواستی بیا

اصلا بیست سالِ دیگر بیا

قول میدهم که زیر لب به طعنه نخوانم:

"آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا..."

 

 

 تاريخ : 93/02/14 | 1:26 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |
 

 

تکانم بده 

محکــــــــــم!

بگذار بیدار شوم...

بس است کابوس نبودنت

من خسته ام از خوابی که میبینم 

از خوابی که هیچ کجایِ دنیایم نیستی

تکانم بده

میخواهم بیدار شوم

 

 

پ.ن1: کجایی؟

پ.ن2: میفهمی دلواپسی یعنی چی؟

پ.ن3: لعنتی کاش یادم میرفت لحن نقره ای صدایت!

 

 

 تاريخ : 93/02/14 | 0:59 | نویسنده : نیاز خاکیــــ |